Игри

Информация за страница Християново

      В старозагорска област има много села и едно от най-известните носи името Християново, но до 1906-та година се нарича Мислими. Старозагорското поле на Горнотракийската низина е точното място, на което се разполага това населено място, чието землище има разнообразен характер. Основната роля се пада на няколкото на брой хълмове, сред които са Мандра баир и Голям баир. Само няколко километра делят селото от областния град, който на моменти през годините е имал най-силната икономика след тази в столицата. Що се отнася пък до едноименната железопътна спирка, тя е само на пет минути от града по един от най-известните жп участъци, а именно София – Бургас – Истанбул. Южната дъга на околовръстното шосе на Стара Загора минава само на два километра от селото, което е още един сигурен белег за лесния достъп до него чрез използването на различен вид транспорт. Съответно в западната и източна части на селото се отглеждат различни видове насаждения и култури.

       Докато на запад виреят предимно овощните градини, то в източните части на Християново богата почва намират житните култури. Подножието на споменатите вече хълмове, придаващи разнообразие на землището на селото, е мястото, през което преминава основният напоителен канал не само за местните жители, но и за цялото старозагорско поле изобщо. Язовир Копринка е мястото, от което водата се отвежда до полето благодарение на специално изграден за целта тунел. Каналът на първо място захранва ВЕЦ Стара Загора, след това напоява плодородните земи, а от там прави връзка с естествения водоизточник река Сазлийка. Това е само един от многобройните притоци на голяма река за страната – Марица. По отношение на водите под почвата, те са дълбоки и изобилни,което се отразява благоприятно върху реколтата на местното население. На територията на областния град, както е добре известно, е разположен Тракиският университет, участък, считан с пълно основание за студентското градче на областта. Питейната вода за него идва от карстов извор, който е разположен по южния склон на Габера. Климатът за района е като цяло традиционен, което означава, че летните дни са предимно сухи и горещи. Зимата пък се отличава със студ и сняг, а преобладаващите видове почви са богати на хумус и за отглеждане на технически и зърнени култури.

       За лозята и овощните насаждения в Християново най-добри са канелено – горските почви,а иначе в самото землище на селото ясно се вижда разработката на големи каменни кариери. Те основно произвеждат материали за областта на строителството и ремонтите, както и за поддръжка на богатата за района пътна мрежа. Въпреки че малка част от улиците на селото имат асфалт, къщите до една са снабдени с вода и електричество. По този начин всяко едно домакинство е в състояние да задоволява без проблеми нуждите на бита и ежедневието. Два магазина, барче и пивница изчерпват списъка на търговските обекти, развиващи дейност на територията на старозагорското населено място. Няколко на брой са малките фирми, а още по-важното е, че дворовете на къщите са обширни и засадени с овощни растения и зеленчуци. От и до Стара Загора има осигурен редовен жп и автобусен превоз.

eXTReMe Tracker